NAUKA U POZADINI FILLERINE

NAUKA U POZADINI FILLERINE

Fillerina je revolucionarni dermo-kozmetički filer tretman za kućnu upotrebu. Sadrži 12 HA različite molekulske mase i strukture koja olakšava apsorpciju u najdublje slojeve kože potpuno neinvazivnom aplikacijom.

Zaštićeni švajcarski patenti

ŠVAJCARSKI PATENT CH 705 713

Dermokozmetički proizvod koji sadrži 12 hijaluronskih kiselina različitih molekulskih masa koje brzo i dubinski prodiru u kožu

ŠVAJCARSKI PATENT CH 711 466

Filer tretman za lokalnu primenu sa svojstvima koja osiguravaju prodiranje aktivnih sastojaka u kožu bez upotrebe injekcionih procedura.

ŠVAJCARSKI PATENT CH 695 412

Precizni aplikator sa zakošenim vrhom za spoljašnju, neinvazivnu i preciznu primenu.

TEHNOLOGIJA

Koža nije visoko permeabilna, a kako bi se apsorbovale komponente Fillerina proizvoda, Labo istraživači su razvili tehnologiju zasnovanu na veoma niskoj molekulskoj masi aktivnih supstanci. Ovo je fundementalno stanje koje garantuje apsorpciju aktivnih sastojaka unutar kože. Upravo zahvaljujući ovoj kontrolisanoj apsorpciji, aktivni sastojci su zaista efikasni u smislu efekata filera, čvrstoće i dubinske hidratacije kože.

Apsorpcija sastojaka Fillerina proizvoda je moguća novom Labo transdermalnom tehnologijom, a testiranje pomoću Franz ćelija je to i potvrdilo.

In-vivo testiranje (dvostruko slepo testiranje u odnosu na placebo) je objavljeno je u časopisu za kozmetičku dermatologiju u decembru 2014. – “JSD – Journal of Cosmetic Dermatology“

REZULTATI

In-vivo rezultati testa su dobijeni korišćenjem Fillerina tretmana tokom 14 dana i dnevne, noćne, eye i lip contour kreme od 15 do 30 dana. Istraživanje je obuhvatilo 40 žena.

  • Smanjenje dubine bora – prosečno 21,8% do najviše 54,8%
  • Popunjavanje volumena bora – prosečno 26,3% do najviše 48,1%
  • Podizanje jagodica – prosečno 2,51 mm do najviše 3,67 mm
  • Povećanje volumena usana – prosečno 14,2% do najviše 44,7% 

POZITIVNI REZULTATI kod 95% ispitanika:

  • smanjenje dubine bora
  • smanjenje volumena bora
  • lifting efekat
  • povećanje volumena jagodica
  • efekat punoće
  • povećanje volumena usana

Međunarodno priznanje – 2023. Nova naučna publikacija o Fillerini objavljena u JOJ Dermatology & Cosmetic – potvrđuje sposobnost penetracije 12 HA kroz kožu

Zadovoljstvo krajnjih korisnika

Fillerina je efikasna i sa stanovišta potrošača
Labo već nekoliko godina istražuje zadovoljstvo korisnika Fillerine putem kratkog upitnika koji se dostavlja direktno u apoteke u kojima se proizvod prodaje i popunjava pomoću papira i olovke. Dostavljeno je i popunjeno 3000 upitnika